Abendessen

Wo: Reteko
Wann: Freitag, 4. Oktober : - Uhr

Wo: Backstage
Wann: Freitag, 4. Oktober : - Uhr

Wo: Seminarraum
Wann: Freitag, 4. Oktober : - Uhr

Wo: Großer Saal
Wann: Freitag, 4. Oktober : - Uhr

Wo: Mediencafé
Wann: Freitag, 4. Oktober : - Uhr